Feedback

Uniq Train! Play! Yuehua Entertainment


Wikipedia

Boy Group
Debuted on 2014
Members: 5
Kim Sungjoo Zhou Yixuan Cho Seungyoun Li Wenhan Wang Yibo

Kim Sungjoo

Problem

Kim Sungjoo Kim Sungjoo Kim Sungjoo Kim Sungjoo Kim Sungjoo Kim Sungjoo Kim Sungjoo Kim Sungjoo Kim Sungjoo

Zhou Yixuan

Problem

Zhou Yixuan Zhou Yixuan Zhou Yixuan Zhou Yixuan Zhou Yixuan Zhou Yixuan Zhou Yixuan Zhou Yixuan Zhou Yixuan

Cho Seungyoun

Problem

Cho Seungyoun Cho Seungyoun Cho Seungyoun Cho Seungyoun Cho Seungyoun Cho Seungyoun Cho Seungyoun Cho Seungyoun

Li Wenhan

Problem

Li Wenhan Li Wenhan Li Wenhan Li Wenhan Li Wenhan Li Wenhan Li Wenhan Li Wenhan

Wang Yibo

Problem

Wang Yibo Wang Yibo Wang Yibo Wang Yibo Wang Yibo Wang Yibo Wang Yibo